Comparteix:

Notícies

Notícies del lloc

13/03/2024

La candidata Yajuan Duan va defensar la tesi el 13 de març de 2024. La tesi, co-dirigida pels Drs. Jichao Qiao (Northwestern Polythecnic University, Xi'an) i Eloi Pineda (UPC), mostra com la dinàmica estructural i la mobilitat atòmica de materials metàl·lics amb estructura no cristal·lina evoluciona durant tractaments tèrmics i mecànics. Aquest estudi permet millorar el pre-processat d'aquests materials per modificar i millorar les seves propietats mecàniques.

04/04/2024

Es preveu un esvaïment tèrmic del comportament quàntic en les correlacions de gran moment i de curta distància per a temperatures per sobre del llindar d'anomalia, revelant la connexió entre excitacions, termodinàmica i correlacions en sistemes de molts cossos. Es proposa una expressió analítica general per a la cua d'elevat moment de la distribució del moment de partícules, que és vàlida per a una força i temperatura d'interacció arbitràries i que connecta sense problemes els límits quàntics i clàssics.