Comparteix:

Seccions

SF1: Secció de Física 1. EETAC

Cap Seccio: David Pino González (david.pinoupc.edu)
Adreça: EDIFICI C3C C. ESTEVE TERRADAS, 5 

08860 CASTELLDEFELS SPAIN

SF2: Secció de Física 2. EPSEB

Cap Seccio: Laureano Ramirez de la Piscina (laure.piscinaupc.edu)
Adreça: EDIFICI P AV. DOCTOR MARAÑON, 44-50

08028 BARCELONA SPAIN

SF3: Secció de Física 3. EPSEVG i EEI:

Cap Seccio: Javier Navarro Bosque (javier.navarroupc.edu)
Adreça: EDIFICI VG1 AVDA. VÍCTOR BALAGUER, 1

08800  VILANOVA I LA GELTRÚ SPAIN

SF4: Secció de Física 4. ESAB

Cap Seccio: Daniel Lopez Codina (daniel.lopez-codinaupc.edu)
Adreça: EDIFICI D4C C. ESTEVE TERRADAS, 8

08860  CASTELLDEFELS SPAIN

SF5: Secció de Física 5. ESEIAAT i ETSAV

Cap Seccio: M. Carmen Casas Castillo (m.carmen.casasupc.edu)
Adreça: EDIFICI TR5 C. COLOM, 11

08222 TERRASSA SPAIN

SF6: Secció de Física 6. ETSAB i FNB

Cap Seccio: Ramón Torres  (ramon.torres-herreraupc.edu)
Adreça: EDIFICI A. Edifici Segarra AVDA. DIAGONAL, 649

08028 BARCELONA SPAIN

SF7: Secció de Física 7. ETSECCPB

Cap Seccio: Joan Sanchez  Umbria (juan.j.sanchezupc.edu)
Adreça:  EDIFICI B5 C. JORDI GIRONA, 1-3

08034 BARCELONA SPAIN

SF8: Secció de Física 8. ETSEIB

Cap Seccio: Carina Serra de Larrocha (carina.serraupc.edu)
Adreça: EDIFICI H, PLANTA 11 AVDA. DIAGONAL, 647

08028 BARCELONA SPAIN

SF9: Secció de Física 9. ETSETB

Cap Seccio: Arantxa Alonso Maleta  ( arantxa.alonsoupc.edu)
Adreça: EDIFICI B5 C. JORDI GIRONA, 1-3

08034 BARCELONA SPAIN

SF10: Secció de Física 10. EEBE

Cap Seccio: Glòria Sala    (gloria.salaupc.edu)
Adreça:  EDIFICI A, PLANTA 8 Av. d'Eduard Maristany, 10-14

08019 BARCELONA SPAIN

SF11: Secció de Física 11. FIB

Cap Seccio:  Romualdo Pastor (romualdo.pastorupc.edu)
Adreça: EDIFICI B5, PLANTA 2 C. JORDI GIRONA, 1-3

08034 BARCELONA SPAIN

SEA1: Secció d’Enginyeria Aeroespacial 1. EETAC

Cap Seccio: Fernando Mellibovsky (fernando.mellibovskyupc.edu)
Adreça: EDIFICI C4C C. ESTEVE TERRADAS, 7

08860  CASTELLDEFELS SPAIN

SEA2: Secció d’Enginyeria Aeroespacial 2. ESEIAAT

Cap Seccio: Manel Soria Guerrero (manel.soriaupc.edu)
Adreça: EDIFICI TR5 C. COLOM, 11

08222 TERRASSA SPAIN

SEN: Secció d’Enginyeria Nuclear

Cap Seccio: Francisco Calviño (francisco.calviñoupc.edu)
Adreça: EDIFICI H DIAGONAL, 647

08028 BARCELONA SPAIN