Comparteix:

Òrgans de govern

 • Director: Jordi Boronat Medico
 • Secretària Acadèmica: Marta Alarcon
 • Sots-Director de Recerca: Enric Alvarez
 • Sots-Director de Docència: Eloi Pineda
 • Sots-Director d’Enginyeria Aeroespacial / Cap de Divisió d’Enginyeria Aeroespacial: Fernando Mellibovski Elstein
 • Sots-Director d’Enginyeria Nuclear / Cap de Divisió d’Enginyeria Nuclear: Francisco Calviño Tavares

 • SF1: Secció de Física 1. EETAC: David Pino González
 • SF2: Secció de Física 2. EPSEB: Laureano Ramirez de la Piscina
 • SF3: Secció de Física 3. EPSEVG i EEI: Javier Navarro Bosque
 • SF4: Secció de Física 4. EEABB: Daniel Lopez Codina
 • SF5: Secció de Física 5. ESEIAAT i ETSAV: M. Carmen Casas Castillo
 • SF6: Secció de Física 6. ETSAB i FNB: Ramón Torres
 • SF7: Secció de Física 7. ETSECCPB: Joan Sánchez Umbría
 • SF8: Secció de Física 8. ETSEIB: Carina Serra de Larrocha
 • SF9: Secció de Física 9. ETSETB: Arantxa Alonso Maleta
 • SF10: Secció de Física 10. EEBE: Glòria Sala
 • SF11: Secció de Física 11. FIB: Romualdo Pastor
 • SEA1: Secció d'Enginyeria Aeroespacial EETAC: Fernando Mellibovsky
 • SEA2: Secció d'Enginyeria Aeroespacial ESEIAAT: Manel Soria Guerrero
 • SEN: Secció d'Enginyeria Nuclear: Francisco Calviño Tavares

 • Director: Jordi Boronat Medico
 • Sotsdirector recerca: Enric Álvarez
 • Sotsdirector docència: Eloi Pineda Soler
 • Sotsdirector div. EN / Cap de secció SEN / Coordinador Master's degree in Nuclear Engineering: Francisco Calviño
 • Sotsdirector div. EA / Cap de secció EA2 (ESEIAAT): Juan Carlos Cante
 • Secretària acadèmica: Marta Alarcon
 • Cap d'administració: Marta Morales
 • Cap de secció SF1 (EETAC): David Pino Gonzalez
 • Cap de secció SF2 (EPSEB): Laureano Ramirez de la Piscina
 • Cap de secció SF3 (ETSAV): Javier Navarro Bosque
 • Cap de secció SF4 (EEABB): Daniel Lopez Codina
 • Cap de secció SF5 (ESEIAAT): M. Carmen Casas Castillo
 • Cap de secció SF6 (ETSAB): Ramón Torres
 • Cap de secció SF7 (ETSECCPB): Joan Sanchez Umbria
 • Cap de secció SF8 (ETSEIB): Carina Serra de Larrocha
 • Cap de secció SF9 (ETSETB): Arantxa Alonso Maleta
 • Cap de secció SF10 (EEBE): Glòria Sala Cladellas
 • Cap de secció SF11 (FIB): Romualdo Pastor
 • Cap de secció SEA1 (EETAC): Fernando Mellibovsky
 • Coordinador Doctorat Física Computacional i Aplicada: Ferran Mazzanti Castrillejo
 • Coordinador Enginyeria Física: Josep Lluís Tamarit
 • Coordinador Doctorat Ciència i Tecnologia Aeroespacials: Xavier Prats
 • Coordinador Master's degree in Aerospace Science and Technology: Ricard Gonzalez Cinca
 • Coordinador Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants: Guillem Cortés Rossell

Membres electes:

 • Representant PAS: Montserrat Rio
 • Representant SF5 (ESEIAAT): Crina Cocojaru
 • Representant SF5 (ESEIAAT): Ramon Herrero Simon

 • Crespo Artiaga, Daniel
 • Ramirez De La Piscina Millan, Laureano
 • Pradell Cara, Trinitat
 • Isalgue Buxeda, Antonio
 • Falques Serra, Alberto
 • Serra De Larrocha, Carina
 • Net Marce, Marta
 • Jose Pont, Jordi
 • Boronat Medico, Jordi
 • Villardi De Montlaur, Adeline De
 • Cante Teran, Juan Carlos
 • Calviño Tavares, Francisco
 • Convidat
 • Pejuan Alcobe, Arcadi

 • Director: Jordi Boronat
 • Sotsdirector Docència (President): Eloi Pineda
 • Cap de secció SF1: David Pino Gonzalez
 • Cap de secció SF2: Laureano Ramírez de la Piscina
 • Cap de secció SF3: Javier Navarro Bosque
 • Cap de secció SF4: Daniel Lopez Codina
 • Cap de secció SF5: M. Carmen Casas Castillo
 • Cap de secció SF6: Ramón Torres
 • Cap de secció SF7: Joan Sánchez Umbria
 • Cap de secció SF8: Carina Serra de Larrocha
 • Cap de secció SF9: Arantxa Alonso Maleta
 • Cap de secció SF10: Glòria Sala
 • Cap de secció SF11: Romualdo Pastor
 • Cap de secció SEA1: Fernando Mellibovsky
 • Cap de secció SEA2: Manel Soria Guerrero
 • Cap de secció SEN: Francisco Calviño

 • Director : Jordi Boronat
 • Sotsdirector recerca : Enric Alvarez
 • Responsable de difusió : Sergio Alonso
 • Representant ANT: Guillem Cortés, Grup de Recerca en Tecnologies Nuclears Avançades
 • Representant BIOCOM-SC: Clara Prats, Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos
 • Representant CEMAD: José E. García, Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius
 • Representant DF: Daniel Calvete, Grup de Dinàmica No-lineal de Fluids
 • Representant DILAB: Miguel Mudarra, Laboratori de Física de Materials Dielèctrics
 • Representant DONLL: Carles Serrat, Dinàmica no Lineal, Òptica no Lineal i Làsers
 • Representant GAA: Jordi José, Grup d'Astronomia i Astrofísica
 • Representant GCM: Josep-Lluís Tamarit, Grup de Caracterització de Materials
 • Representant GRPFM: Josep Salud, Grup de Recerca de Propietats Físiques de Materials
 • Representant INSIDE: Juan Soler, Grup Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació a l'Enginyeria
 • Representant SIMCON: Elvira Guàrdia, Grup de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada

 • Coordinador Doctorat Física Computacional i Aplicada: Ferran Mazzanti Castrillejo
 • Coordinador Enginyeria Física: Josep Lluís Tamarit
 • Coordinador Doctorat Ciència i Tecnologia Aeroespacials: David Pino
 • Coordinador Master's degree in Aerospace Science and Technology: Ricard Gonzalez
 • Coordinador Master's degree in Nuclear Engineering: Lluís Batet

Membres nats:

 

D’acord amb l’article 83.2 dels Estatuts de la UPC són membres nats del Consell:

a) El director o directora.

b) Els subdirectors o subdirectores.

c) El secretari o secretària.

d) El cap d’administració o la persona que n’exerceixi les funcions.

e) Els caps de les Seccions del Departament

f) El personal docent i investigador doctor adscrit al Departament als sectors PDI-A i PDI-B3 que ha de constituir, com a mínim, els dos terços del total del Consell.

 

 

Membres electes:

 

a) Representants del personal d’administració i serveis adscrits al Departament o que hi prestin serveis:

 • Marta Morales
 • Montserrat Río Sauca
 • Agusti Emperador

b) Representants del personal investigador en formació (PDI-B2):

 • Aida Parramón Malavez

c) Representants dels i les estudiants de grau i màster universitari que reben els ensenyaments del Departament dins de l’any acadèmic:

 • Victor Main Nadal

d) Representants del personal docent dels sectors PDI-B1 i PDI-B4 que no en siguin membres nats:

 • Antonio Marzoa Domínguez
 • César Trapote Barreira
 • Claudia Grossi
 • Oscar Lorente Espín
 • Germinal Camps Anaya

 

 

PDI: Personal Docent i Investigador PAS: Personal d'Adminstració i Serveis

dades de juny 2016

Cap de Divisió: Fernando Mellibovski Elstein

Membres:

 • Boronat Medico, Jordi SF11
 • Altmeyer Sebastian, SEA1
 • Arias Calderon, Santiago SEA1
 • Cabrera Agudo, Bárbara SEA1
 • Esteve Elfau, Luis SEA1
 • Fornés Martínez, Hèctor SEA1
 • Garcia Corulla, Javier SEA1
 • Lopez Sancha, Luisa SEA1
 • Maldonado Diaz, Oscar SEA1
 • Melgosa Farres, Marc SEA1
 • Mellibovsky Elstein, Fernando Pablo SEA1
 • Moltó Rando, Joan SEA1
 • Mulet Morato, Roger SEA1
 • Musterni Girbau, Gerard SEA1
 • Novell Reverter, Clàudia SEA1
 • Park, Hyuk SEA1
 • Perez Batlle, Marcos SEA1
 • Penchev, Plamen SEA1
 • Pons Prats, Jordi SEA1
 • Prades Gimeno, Albert SEA1
 • Prats Menendez, Xavier SEA1
 • Ramonjoan Escobar, Àlex SEA1
 • Rojas Gregorio, Jose Ignacio SEA1
 • Rubion Sarbosa, Raquel SEA1
 • Torres Pla, Marc Albert SEA1
 • Trapote Barreira, César SEA1
 • Vilardaga Garcia-Gascon, Santi SEA1
 • Villardi de Montlaur, Adeline de SEA1
 • Alabart Lopez, Francesc Xavier SEA2
 • Cante Teran, Juan Carlos SEA2
 • Casamor Martinell, Oriol SEA2
 • Castillo Grimalt, Joan Antoni SEA2
 • Coma Company, Marti SEA2
 • de la Torre Sangra, David SEA2
 • Esbri Rosales, Carlos SEA2
 • Estrada Tanya, Jordi SEA2
 • Fariñas Gomez, Roberto SEA2
 • Flores Le Roux, Roberto Maurice SEA2
 • Garcia Melendo, Enrique SEA2
 • Lizandra Dalmases, Josep Oriol SEA2
 • Maymo Garrido, Marc SEA2
 • Miro Jane, Arnau SEA2
 • Muela Castro, Jordi SEA2
 • Ortega, Enrique SEA2
 • Roca Cazorla, David SEA2
 • Rovira Garcia, Adrià SEA2
 • Sala Matavera, Jordi SEA2
 • Sanz Cano, Francisco Javie SEA2
 • Sol Juanola, Aran SEA2
 • Sole Bosquet, Jaume SEA2
 • Soria Guerrero, Manel SEA2
 • Sureda Anfres, Miquel SEA2
 • Tomas Beltran, Miguel A. SEA2
 • Tugores Kirtley, Jonathan SEA2

Cap de Divisió: Francisco Calviño Tavares SEN

Membres:

 • Jordi Boronat Medico SF11
 • Blas del Hoyo Alfredo de SEN
 • Calviño Tavares Francisco SEN
 • Casamor Vidal Max SEN
 • Cortes i Rossell Guillem Pere SEN
 • Freixa Terradas, Jordi SEN
 • Futatami, Shimpei SEN
 • Koubychine Merkulov Youri Alexandrovich SEN
 • Martin Gil, Kevin SEN
 • Martinez Quiroga, Victor Manuel SEN
 • Mas de les valls Ortiz, Elisabet SEN
 • Pericas Casals, Raimon SEN
 • Pretel Sanchez M. Carme SEN
 • Sedano Miguel, Luis Angel SEN
 • Sempau Roma, Josep SEN
 • Suarez Cambra Daniel SEN