Comparteix:

Seccio Enginyeria Aeroespacial - EETAC

Alguns dels membres que actualment formen part de la Secció d'Enginyeria Aerospacial a l'EETAC (SEA1) imparteixen docència a l'EETAC des de la primera promoció de la primera titulació superior aeronàutica que es va oferir a Catalunya, precisament en aquesta escola: el títol d'Enginyer Tècnic. Especialitat en Aeronavegació.

Des de llavors, els membres de la secció han impartit docència i participat en el disseny de plans d'estudis i implementació dels següents graus: Grau en Enginyeria d'Aeronavegació, Grau en Enginyeria d'Aeroports i Grau en Enginyeria de Sistemes Aerospacials, així com el Master in Aerospace Science and Technology.

Pel que fa a la recerca, els membres de la secció són actius en diversos camps, que van des de l'estudi de sistemes bifàsics en microgravetat, fins a l'optimització de trajectòries d'avions d'aviació civil comercial i la integració dels drons en l’espai aeri, passant pel desenvolupament de mètodes numèrics per dinàmica de fluids computacional, l'estudi de fluxos turbulents i de les propietats mecàniques d'aliatges d'alumini aeronàutics, energia eòlica, etc.