Comparteix:

Els bancs de peixos estan regulats per la selecció de les interaccions socials i el lideratge induït per la velocitat

30/04/2024

Investigadors del departament de física contribueixen en un estudi sobre el comportament dels bancs de peixos publicat com a portada a la revista PNAS

Grups d’animals interaccionen socialment per coordinar el seu moviment i prendre decisions col·lectives. Aquestes interaccions típicament es manifesten com atracció cap a individus llunyans, repulsió cap a altres massa propers i alineació entre veïns per coordinar direccions de moviment. Combinant anàlisis de dades experimentals de bancs de peixos amb modelatge basat en agents, hem trobat que les interaccions socials venen modulades per les velocitats relatives entre veïns, on els individus tendeixen a alinear-se només amb els veïns més ràpids i ignorar els més lents. Aquestes interaccions socials selectives es poden vincular a relacions líder-seguidor que canvien dinàmicament en el temps depenent de les velocitats relatives entre veïns. Aquests resultats proporcionen una comprensió més profunda de l'emergència de lideratge en funció de velocitats variables i adaptatives dels individus, i una perspectiva diferent sobre els mecanismes de coordinació de moviment en sistemes naturals i artificials.

Aquest treball aporta evidències de mecanismes de canvis d'atenció en bancs de peixos, que podrien estar vinculats a una reducció de la càrrega cognitiva dels individus i facilitar processos de presa de decisions col·lectives més eficients i precises. Els nostres resultats suggereixen que la informació proporcionada per individus que es mouen ràpidament té major rellevància. Això té sentit biològic, ja que els individus que actuen basant-se en informació adquirida privadament, com la percepció d'un depredador o la presència d'aliments, tendeixen a desplaçar-se a velocitats més elevades. A més, des del punt de vista perceptiu, senyals de moviment ràpid sobre un fons de moviments més lents, destaquen més. Finalment, la línia lateral dels peixos, que els permet detectar moviment, vibració i gradients de pressió en l'aigua circumdant, també respon a les velocitats dels individus veïns.

La investigació ha estat publicada a la portada de la revista PNAS I es pot trobar al següent enllaç:

Selective social interactions and speed-induced leadership in schooling fish Andreu Puy, Elisabet Gimeno, Jordi Torrents, Palina Bartashevich , M. Carmen Miguel, Romualdo Pastor-Satorras, and Pawel Romanczuk, PNAS 121 (18) e2309733121 (2024)

Keywords
r_n