Comparteix:

Secció de Física 5: ESEIAAT i ETSAV

La Secció de Física 5 (SF5-ESEIAAT i ETSAV), som a la primera planta de l'edifici TR5, TR1 i GÀIA del Campus de Terrassa.

 
Impartim docència a


 
Dirigim tesis dotorals al

Programa de Doctorat en Física Computacional i Aplicada.

 
Els principals grups de recerca de la secció són els següents:

  Laboratori de física dels materials dielèctrics (DILAB)

  Dinàmica no lineal, òptica no lineal i làsers (DONLL)