Comparteix:

Secció de Física 9: ETSETB

La Secció de Física 9 (SF9-ETSETB), está ubicada al primer pis de l'edifici B5 del Campus Nord.

 
Impartim docència al


 
Dirigim tesis dotorals al