Comparteix:

Recerca

Es preveu un esvaïment tèrmic del comportament quàntic en les correlacions de gran moment i de curta distància per a temperatures per sobre del llindar d'anomalia, revelant la connexió entre excitacions, termodinàmica i correlacions en sistemes de molts cossos. Es proposa una expressió analítica general per a la cua d'elevat moment de la distribució del moment de partícules, que és vàlida per a una força i temperatura d'interacció arbitràries i que connecta sense problemes els límits quàntics i clàssics.

La candidata Yajuan Duan va defensar la tesi el 13 de març de 2024. La tesi, co-dirigida pels Drs. Jichao Qiao (Northwestern Polythecnic University, Xi'an) i Eloi Pineda (UPC), mostra com la dinàmica estructural i la mobilitat atòmica de materials metàl·lics amb estructura no cristal·lina evoluciona durant tractaments tèrmics i mecànics. Aquest estudi permet millorar el pre-processat d'aquests materials per modificar i millorar les seves propietats mecàniques.

Pau Mir Garcia va defensar la seva tesi codirigida per Eva Miranda el 16 de gener a la FME. Titulada "Singularities and symmetries on the crossroads of geometry and physics ", la tesi presenta l'estudi de diversos objectes matemàtics que són essencials per a formular i modelar sistemes físics. A través d'eines proporcionades per la geometria diferencial, en aquesta tesi es desenvolupen i analitzen diferents estructures matemàtiques que s’utilitzen en tres contextos físics: la dinàmica dissipativa, els sistemes integrables i la quantització geomètrica. Per a fer-ho, utilitzem principalment el marc de la geometria b-simplèctica, una extensió natural de la geometria simplèctica especialment adequada per a varietats amb vora, basada en el concepte de b-formes diferencials.