Skip to content

You are here: Home / News / ELECTION OF REPRESENTATIVES TO THE COUNCIL OF THE PHYSICS DEPARTMENT (2022)

ELECTION OF REPRESENTATIVES TO THE COUNCIL OF THE PHYSICS DEPARTMENT (2022)

Resolució de la convocatòria amb calendari del procés

Cens provisional d'estudiants de grau i master

Cens provisional de PDI i PAS

Calendari del procés electroral

 

La pàgina que conté els enllaços als tràmits de la votació és:

https://seuelectronica.upc.edu/ca/seu-electoral/processos-electorals/Eleccio_Representants_Vacants_Consell_Dept_FIS

Aquí podreu fer reclamacions contra el cens provisional, presentació de candidatures, i enllaçar la urna de vot

Filed under: